O G Ł O S Z E N I E

2016-01-26 1055
Art. czytany: 841 razy

Łączna dnia 20 stycznia 2016 r.

O G Ł O S Z E N I E


Uprzejmie informuję, że w siedzibie tutejszego Urzędu – (tablica ogłoszeń) został wywieszony wykaz informujący
o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego – nieruchomości:
1. niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Jęgrzna, gmina Łączna oznaczonej numerem ewidencyjnym 13 o pow. 0.2100 ha,
2. niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Podlazie, gmina Łączna oznaczonej numerem ewidencyjnym 214/3 o pow. 0.0515 ha,
Wykazy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty ich wywieszenia tj. od 26 stycznia 2016 roku do 16 lutego 2016 roku.

Wójt Gminy Łączna

/-/ Romuald KowalińskiPrzygotował: M. Moćko