INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko: Młodszy referent ds. dróg w Urzędzie Gminy Łączna

2016-07-13 1127
Art. czytany: 1095 razy

INFORMACJA

o wynikach naboru



Nazwa stanowiska pracy:

Młodszy referent ds. dróg w Urzędzie Gminy Łączna.


Informuję , że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko młodszy referent ds. dróg w Urzędzie Gminy Łączna wybrany został Pan Piotr Kruk zamieszkały w Mircu Czerwonej.


Uzasadnienie wyboru:
Oferta pracy przedłożona przez kandydata spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Kandydat posiada gruntowne wykształcenie budowlane. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna utwierdziła Komisję, że kandydat wiedzę i umiejętności zdobyte na studiach pragnie sumiennie wykorzystać sprawnie realizując zadania w ramach przydzielonego zakresu obowiązków na powyższym stanowisku. Jego kandydatura może gwarantować skuteczną realizację postawionych zadań.



Wójt Gminy Łączna

/-/ Romuald Kowaliński