OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna

2017-02-14 0920
Art. czytany: 1161 razy


Wójt Gminy Łączna informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

w 2017 roku.

W postępowaniu konkursowym ustalono:


- w konkursie na realizacje zadania publicznego :

„organizację zajęć, treningów, i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna oraz organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym”

(ofert szt.1): Uczniowsko - Ludowy Klub Sportowy Łączna ( 38,75 pkt)

Z uwagi na powyższe umowę na realizację w/w zadań Gmina Łączna podpisze z Uczniowsko- Ludowym Klubem Sportowym Łączna przyznając dotację w wysokości 35 tys. zł.Romuald Kowaliński

Wójt Gminy Łączna