INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko głównego księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

2017-02-24 0919
Art. czytany: 735 razy

Łączna, dn. 23 lutego 2017r.INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko głównego księgowego

Zakładu Gospodarki Komunalnej w ŁącznejDziałając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko kierownicze, konkurs nie został rozstrzygnięty – nie został zatrudniony żaden kandydat.

Uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata :

W wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego komisja konkursowa nie potrafiła jednoznacznie stwierdzić i dokonać wyboru kandydata na stanowisko głównego księgowego Zakładu. W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.
Kierownik ZGK/-/ Andrzej Kmiecik