INFORMCJA Z OTWARCIA OFERT: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ŁĄCZNA”

2017-11-10 1322
Art. czytany: 329 razy

Warszawa, dnia 10.11.2017 r.

INFORMCJA Z OTWARCIA OFERT

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.).
W dniu 10.11.2017 r. o godzinie 12:15 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ŁĄCZNA”
Wpłynęła 1 oferta:

1. NOVUM S.A.
ul. Racławicka 146
02-117 Warszawa
Cena brutto oferty: 183 303,49 zł

- Wszystkie oferty wpłynęły w terminie oznaczonym w ogłoszeniu;
- Wszystkie oferty zostały złożone w kopertach prawidłowo zamkniętych.

Inne uwagi:
1. Przed otwarciem ofert podano kwotę przewidzianą w budżecie zamawiającego na realizację zamówienia, która wynosiła 187 210,49 zł brutto.
2. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminy Łączna
3. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.