Uchwala Nr XLVI/227/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna

2018-07-05 1031
Art. czytany: 251 razy

Treść w załączniku.