Wójt Gminy Łączna informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym

2013-02-18 1104
Art. czytany: 1946 razy

Łączna, dn. 14 lutego 2012r.OgłoszenieWójt Gminy Łączna informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez zorganizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w 2013 roku.

W postępowaniu konkursowym ustalono:

- na zorganizowanie półkolonii w Łącznej (ofert szt. 1.) – Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci O/Łączna (40,50 pkt)

- na zorganizowanie półkolonii w Klonowie i w Goździe (ofert szt. 1.) - Centrum
Inicjatyw Lokalnych „Łączna” (31,75 pkt)

Z uwagi na powyższe umowę na realizację w/w zadań Gmina Łączna
podpisze z:

- Towarzystwem przyjaciół Dzieci O/Łączna
- Centrum Inicjatyw Lokalnych „Łączna”.