A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Łącznej
» Zarządzenie Nr 31/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 28/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 czerwca 2019 roku
» Zarządzenie Nr 27/ 2019 Wôjta Gminy Łączna z dnia 06 czerwca 2019 r.
» ZARZĄDZENIE NR 8/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 8 lutego 2019r.
 • Rada Gminy
 • Projekty uchwał
 • UCHWAŁA NR ….../….../2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …… marca 2016 r.

  w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

  UCHWAŁA NR ….../….../2016
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia …… marca 2016 r.
  w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


  § 1
  W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej nadanym Uchwałą
  Nr XIV/62/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 1 dodaje się punkt 23 w brzmieniu:
  „Ustawy z 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.”

  2) w § 4 dodaje się punkt 19 w brzmieniu:
  „przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy państwa
  w wychowaniu dzieci oraz prowadzenie postępowania administracyjnego w tym zakresie.”

  § 2
  Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  UZASADNIENIE

  W dniu 01 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie Program „Rodzina 500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz.195), której zadania będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku
  z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmiany w obowiązującym Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które uwzględniają realizację wskazanych
  w wymienionej ustawie zadań.


  Data wprowadzenia: 2016-03-01 1450
  Data upublicznienia: 2016-03-01
  Art. czytany: 729 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna