A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» ZARZĄDZENIE NR 12 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 marca 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 11 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 11 lutego 2019r.
 • Komunikaty
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Łączna

  OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Łączna
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze Gminy Łączna oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń tego planu.
  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.);
  zawiadamiam
  o podjęciu przez Radę Gminy Łączna uchwały nr XII/52/2015 z 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze Gminy Łączna, uchwalonego Uchwałą Nr 27/VI/2003 Rady Gminy w Łącznej z dnia 4 września 2003 r., zmienioną Uchwałą Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011 r. oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jego ustaleń.
  Położenie obszaru objętego zmianą planu w obszarze gminnym precyzuje załącznik graficzny stanowiący integralną część przytoczonej na wstępie uchwały, będącej do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Łączna, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.
  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Nr 1 planu miejscowego, na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26 –140 Łączna, w terminie do dnia 8 listopada 2016 r.
  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
  Jednocześnie zawiadamiam, że przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocena skutków realizacji zmiany planu miejscowego na środowisko.
  Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26 – 140 Łączna, w formie pisemnej, ust-nie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie do dnia 8 listopada 2016 r.
  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


  Data wprowadzenia: 2016-10-17 1112
  Data upublicznienia: 2016-10-17
  Art. czytany: 965 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Lena Witkowska
  Autor dokumentu: Lena Witkowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna