A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna
» Projekt uchwały - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
» Projekt uchwały - w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
» Projekt uchwały - w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna.
» Projekt uchwały - w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
 • Komunikaty
 • Wykaz nieruchomości

  Wykaz nieruchomości

  Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna przeznaczonej do dzierżawy na okres poniżej 3 lat.

  Wójt Gminy Łączna działając na podstawie art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości znajdującej się w zasobie Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka, gmina Łączna.

  1. Numer ewidencyjny nieruchomości – część działki Nr 213/1,

  2. Powierzchnia działki przeznaczonej
  do wydzierżawienia - 0,8600 ha,

  3. Tytuł prawny do nieruchomości - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego
  IG.IV.7723-623-2/09

  4. Numer księgi wieczystej - KW 29878

  5. Położenie nieruchomości - obręb geodezyjny Czerwona Górka, gm. Łączna,

  6. Przeznaczenie terenu w planie
  i sposób jej zagospodarowania - działka w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czerwona Górka na terenie gminy Łączna oznaczona została symbolem W3-UK1 – z istniejącym na części terenu budynkiem Szkoły Podstawowej w Łącznej, teren jest przeznaczony do dotychczasowego sposobu użytkowania do czasu likwidacji szkoły, zaś docelowo jest przeznaczony pod usługi kultury,
  z postulowanym wykorzystaniem pod dom kultury i związane z nim urządzenia terenowe,
  w tym postulowany amfiteatr ze sceną lub muszlą koncertową.
  7. Opis nieruchomości - Nieruchomość 213/1 położona jest bezpośrednio przy drodze powiatowej nr 0588T
  w miejscowości Czerwona Górka. Teren płaski.
  Część nieruchomości 213/1, która przeznaczona jest do dzierżawy usytuowana jest we wschodniej części działki.

  8. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - cena miesięcznego czynszu za dzierżawy wynosi 2,00 zł/1m2 gruntu. Do powyższej ceny należy doliczyć podatek VAT
  9. Termin wnoszenia czynszu za
  dzierżawę - do dnia 15 każdego miesiąca,

  10. Zasady aktualizacji opłat -czynsz podlega waloryzacji corocznie
  w oparciu o określony w procencie, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS.
  11. Termin zagospodarowania
  nieruchomości cały okres dzierżawy


  Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od 12 maja 2017 r. - do
  5 czerwca 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łączna.
  Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Łączna.

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI MOŻNA UZYSKAĆ
  W URZĘDZIE GMINY ŁĄCZNA W GODZ. 8.00 – 14.00, POK. 7
  Data wprowadzenia: 2017-05-12 0744
  Data upublicznienia: 2017-05-12
  Art. czytany: 638 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Lena Witkowska
  Autor dokumentu: Lena Witkowska
  Rejestr zmian:
  2017-05-12
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Lena Witkowska
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna