A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zmiana ogłoszenia: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
» Protokół Nr XLIX/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 14 listopada 2018r.
» ZARZĄDZENIE NR 55/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmiany wysokości dotacji
» Projekt budżetu 2019
» Śliczne kociątko czeka na świąteczny prezent od losu
 • Komunikaty
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Łączna

  OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Łączna

  o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  1. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łączna Uchwały Nr XXV/128/2016 z dnia 24.11.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna, przyjętego Uchwałą Nr 8/III/2004 Rady Gminy w Łącznej z dnia 06.04.2004 r. wraz z późniejszymi zmianami.
  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Nr 3 w planie miejscowym.

  Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łączna na adres:
  Urząd Gminy Łączna, ul. Kamionki nr 60, 26-140 Łączna w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  2. Na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 42 oraz 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do:
  Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.

  Uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone:
  a) w formie pisemnej;
  b) ustnie do protokołu;
  c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

  Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Łączna lub przesłać na adres:
  Urząd Gminy Łączna, ul. Kamionki nr 60, 26-140 Łączna lub adres e-mail: urzad@laczna.pl

  z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, oznaczenia nieruchomości, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


  Data wprowadzenia: 2017-07-26 0922
  Data upublicznienia: 2017-07-26
  Art. czytany: 535 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Lena Witkowska
  Autor dokumentu: Lena Witkowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna