A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna
» Projekt uchwały - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
» Projekt uchwały - w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
» Projekt uchwały - w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna.
» Projekt uchwały - w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2017R
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2017 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela

  ZARZĄDZENIE NR 32/2017

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 lipca 2017r.

  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, ustalenia zasad jej pracy oraz wynagrodzenia.


  Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 9 g ust. 2 oraz art. 91 d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ), w związku z wnioskiem nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego zarządzam, co następuje:


  § 1
  Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycielki - Pani Marty Sawickiej zatrudnionej w Zespole Szkół w Goździe, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

  Przewodniczący:
  Mirosław Kopytek – przedstawiciel organu prowadzącego
  Członkowie:
  Norbert Krzystanek - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedag.
  Urszula Wilkosz – dyrektor Zespołu Szkół w Goździe
  Jolanta Żaczek – ekspert z listy MEN,
  Zbigniew Wojciechowski – ekspert z listy MEN

  § 2
  Posiedzenie komisji odbędzie się w Urzędzie Gminy Łączna w dniu 27 lipca 2017 r.
  o godz. 15.00.
  § 3
  Tryb i zasady pracy Komisji Egzaminacyjnej określa § 12- 15 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. z 2013r. poz. 393 ).
  § 4
  Za przeprowadzenie egzaminu dla eksperta ustala się wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto.
  § 5
  Komisja Egzaminacyjna zostaje rozwiązana po podpisaniu protokołu i przekazaniu dokumentacji do organu prowadzącego.
  § 6
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2017-07-28 1420
  Data upublicznienia: 2017-07-28
  Art. czytany: 560 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna