A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 5 MPZP Gminy Łączna
» Wynik naboru partnera
» ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019 r.
» ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019 r.
» OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna
 • Komunikaty
 • Wykaz nieruchomości

  Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

  Wójt Gminy Łączna działając na podstawie art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości znajdującej się w zasobie Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka, gmina Łączna.

  1. Numer ewidencyjny nieruchomości – część działki Nr 214/1,

  2. Powierzchnia działki przeznaczona
  do wydzierżawienia - 0,008 ha,

  3. Tytuł prawny do nieruchomości - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego
  IG.IV.7723-623-2/09

  4. Numer księgi wieczystej - KI1R/00029878/6

  5. Położenie nieruchomości - obręb geodezyjny Czerwona Górka, gm. Łączna,
  6. Przeznaczenie terenu w planie
  i sposób jej zagospodarowania - działka w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czerwona Górka na terenie gminy Łączna oznaczona została na mapie planu symbolem W3-US – stanowi teren przeznaczony do wykorzystania na cele sportu przyszkolnego. Docelowo, po likwidacji szkoły (W3-UK1), teren ten może być przeznaczony pod usługi sportu osiedlowego, a w braku takiej potrzeby - pod usługi podstawowe z zabudową do dwóch kondygnacji, w pozostałej części symbolem1.MR-1 - stanowią istniejącą zabudowę zagrodową z udziałem zabudowy jednorodzinnej, z dopuszczeniem uzupełnienia zabudowy na wolnych działkach.
  7. Opis nieruchomości - Nieruchomość oznaczona numerem 214/1 ma bezpośredni dostęp do dróg oznaczonych
  w miejscom planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KZ.2, KL.8 w obrębie Czerwona Górka.
  8. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - cena miesięcznego czynszu za dzierżawy wynosi 2,50 zł/1m2 gruntu. Do powyższej ceny należy doliczyć podatek VAT
  9. Termin wnoszenia czynszu
  za dzierżawę - do 15 każdego miesiąca,

  10. Zasady aktualizacji opłat - czynsz podlega waloryzacji corocznie
  w oparciu o określony w procencie, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS.
  11. Termin zagospodarowania
  nieruchomości cały okres dzierżawy


  Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. 8 grudnia 2017 r. - do
  2 stycznia 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łączna.
  Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Łączna.

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI MOŻNA UZYSKAĆ
  W URZĘDZIE GMINY W ŁĄCZNEJ W GODZ. 8.00 – 14.00, POK. 7


  Data wprowadzenia: 2017-12-11 0755
  Data upublicznienia: 2017-12-11
  Art. czytany: 410 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Lena Witkowska
  Autor dokumentu: Lena Witkowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna