A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
» Protokół Nr V/2019 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 27 lutego 2019r.
» Przetarg nieograniczony:Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-PrzedszkolnymwKamionkach
» Zarządzenie Nr 67/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Ogłoszenie o konkursie KRUS 'Bezpieczne Gospodarstwo Rolne'
 • Komunikaty
 • Ogłoszenie w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców

  Ogłoszenie w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazów Inspekcji Weterynaryjnej

  W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi Urząd Gminy w Łącznej informuje, że do dnia 16 lutego 2018 r. przyjmowane będą wnioski o powołanie na rzeczoznawców zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. nr 142 poz. 1161). Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej.

  Rzeczoznawcę wójt powołuje spośród osób, które:
  1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
  2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
  3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
  4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
  5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
  6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta,
  7) złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

  Z wnioskiem mogą wystąpić również:
  1) sołtys,
  2) izba rolnicza,
  3) związek zawodowy rolników,
  4) organizacja społeczno – zawodowa rolników,
  5) izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
  6) grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

  Wniosek powinien zawierać:
  1) imię i nazwisko,
  2) adres zamieszkania,
  3) adres do korespondencji,
  4) informacje o wykształceniu.

  Do wniosku dołącza się:
  1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
  2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
  3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

  Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród
  z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczanych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.  Data wprowadzenia: 2018-01-23 1213
  Data upublicznienia: 2018-01-23
  Art. czytany: 409 razy

  » Ogłoszenie w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców do szacowania wartości - rozmiar: 150820 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Nina Słabek-Karczewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna