A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
» Protokół Nr V/2019 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 27 lutego 2019r.
» Przetarg nieograniczony:Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-PrzedszkolnymwKamionkach
» Zarządzenie Nr 67/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Ogłoszenie o konkursie KRUS 'Bezpieczne Gospodarstwo Rolne'
 • Przetargi
 • 2018
 • Pytania: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”

  Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
  przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z pózn. zm.) na zadanie pn.: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”

  Nr ogłoszenia: 542639-N-2018 z dnia 2018-04-10

  W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1
  i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

  Pytanie 1:
  Czy jest możliwe wydłużenie terminu wykonania zadania pod nazwą „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna” z uwagi na niemożliwe wykonanie robót budowlanych w podanym okresie (do 17.09.2018) z zachowaniem technologii procesów budowlanych o przynajmniej trzy miesiące.

  Odpowiedź 1:
  Pomimo iż zakres żądań Pytającego nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści
  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udzielił odpowiedzi w ramach
  wyjaśnień do SIWZ z uwagi na zapewnienie uczciwej konkurencji i udostępnienie tej
  informacji wszystkim potencjalnym Wykonawcom.
  Zamawiający odpowiadając na Państwa zapytanie informuje uprzejmie , iż wydłużenie terminu wykonania robót remontowych wewnątrz budynku nie jest możliwe, gdyż jesienią bieżącego roku zaplanowane są wybory samorządowe, a przedmiotowy budynek jest lokalem wyborczym. Z uwagi na fakt, że w okolicy nie ma innego budynku użyteczności publicznej nie możemy dopuścić by wystąpiły jakiekolwiek zakłócenia w przeprowadzeniu wyborów.

  Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zmianami), Zamawiający – Gmina Łączna dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

  1) W SIWZ - Załącznik nr 1 ulega zmianie pkt 3 i otrzymuje treść:

  „3. gwarancji - … miesięcy”

  W załączeniu poprawiony załącznik nr 1

  Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia wprowadzonych zmian SIWZ oraz do złożenia oferty wraz ze zmienionym załącznikiem nr 1

  Termin składania ofert, określony w SIWZ, nie ulega zmianie.


  Data wprowadzenia: 2018-04-17 1243
  Data upublicznienia: 2018-04-17
  Art. czytany: 310 razy

  » Załącznik - rozmiar: 92568 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Sylwia Jaworska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna