A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna
» Projekt uchwały - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
» Projekt uchwały - w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
» Projekt uchwały - w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna.
» Projekt uchwały - w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
 • Przetargi
 • 2018
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”

  Łączna dn. 21.09.2018r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. tj. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
  „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.
  Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteria jakimi kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej to:
  cena brutto za realizację zamówienia – 100pkt.
  Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.
  Wykaz i ocena złożonych ofert:
  L.p. Firma (nazwa) lub
  nazwisko oraz adres
  wykonawcy
  Streszczenie spełniania
  warunków udziału
  w postępowaniu
  i oceny ofert
  Łączna
  cena za
  wykonanie
  przedmiotu
  zamówienia
  [PLN] Punktacja

  1. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie,
  ul. A. Mickiewicza 8,
  26-130 Suchedniów Wykonawca spełnia warunki
  udziału w postępowaniu,
  oferta nie podlega odrzuceniu 245 759,38 100

  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta złożona przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, ul. A. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
  Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, ul. A. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów
  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj.
  245 759,38 zł, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.


  Data wprowadzenia: 2018-09-21 1318
  Data upublicznienia: 2018-09-21
  Art. czytany: 209 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna