A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała XII/74/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 4 października 2019 r.
» Uchwała XII/73/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 4 października 2019 r.
» Uchwala Nr XII/72/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 04 października 2019 r
» UCHWAŁA NR XII/71/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 4 października 2019 r.
» INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na Świadczenie Indywidualnych konsultacji prawniczych dla rodziców
 • Rada Gminy
 • Projekty uchwał
 • Projekt uchwały - w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna.

  UCHWAŁA NR ……………………/2019
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia ….. czerwca 2019r.

  w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ), art. 42 ust. 7 pkt3 lit c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018, poz. 967 z późn. zm. ), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, uchwala się co następuje:


  § 1
  Od dnia 1 września 2019 roku określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze , jako 25 godzin tygodniowo.
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  UZASADNIENIE
  do Uchwały Nr …….………. Rady Gminy Łączna z dnia …………………………..
  Niniejsza uchwała jest wyrazem realizacji dyspozycji przepisu art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zmienionej przez art. 6 pkt 14 lit d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw ( Dz. U. z 2018 r. poz.2245).
  W świetle tych zmian - organ prowadzący przedszkole określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin’’.

  W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
  Data wprowadzenia: 2019-06-18 1104
  Data upublicznienia: 2019-06-18
  Art. czytany: 151 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna