A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Łącznej
» Zarządzenie Nr 31/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 28/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 czerwca 2019 roku
» Zarządzenie Nr 27/ 2019 Wôjta Gminy Łączna z dnia 06 czerwca 2019 r.
» ZARZĄDZENIE NR 8/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 8 lutego 2019r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • Uchwała Nr XXIX/ 29 / 2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 czerwca 2009 r

  Uchwała Nr XXIX/ 29 / 2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 czerwca 2009 r

  w sprawie: zmiany § 1 Uchwały Nr XXVIII/23/2009 Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.'c' i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 z póżn.zm.) oraz art.82 ust.1 pkt.2
  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U Nr 249 poz.2104 ze zm.)
  w związku z § 10 pkt. 2 uchwały Rady Gminy w Łącznej Nr XXV/10/2009 z dnia
  19 lutego 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łaczna na 2009 rok,
  uchwala się , co następuje:


  § 1

  Zmienia się treść § 1 uchwały Rady Gminy w Łącznej Nr XXIX/23/2009 z dnia
  28 maja 2009 roku w sposób następujący:
  'Gmina Łączna zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 2 600 000 zł (słownie: dwa
  miliony sześćset tysięcy złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy
  związanego z realizacją wydatków majątkowych w kwocie 1 900 000 zł, oraz na spłatę
  wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  w kwocie 700 000 zł'.

  § 2

  Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian
  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2009-12-18 1357
  Data upublicznienia: 2009-12-18
  Art. czytany: 933 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna