A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna
» Projekt uchwały - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
» Projekt uchwały - w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
» Projekt uchwały - w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna.
» Projekt uchwały - w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2010R
 • Zarządzenie Nr 10 / 2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2010 r.

  Zarządzenie Nr 10 / 2010
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 29 kwietnia 2010 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2010 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
  oraz § 11 Uchwały Nr XXXIV/ 4 /2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 stycznia 2010r.
  zarządzam, co następuje:  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXIV/4/2010 r. Rady Gminy w Łącznej z dnia
  22 stycznia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok.

  1.Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 3.984 zł.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 14 429 630,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 3.984 zł w grupie świadczenia na rzecz osób
  fizycznych. Plan wydatków po zmianie wynosi 15 977 905,50 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 10/2010 z dnia
  29 kwietnia 2010 r.
  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2010 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 3 984,00 0,00
  85295 Pozostała działalność 3 984,00 0,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 984,00
  Ogółem zwiększenie dochodów 3 984,00  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 10/2010 z dnia
  29 kwietnia 2010 r.


  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2010 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 000,00
  71095 Pozostała działalność 4 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 000,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 4 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 000,00
  4810 Rezerwy 4 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 3 984,00
  85295 Pozostała działalność 3 984,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 984,00
  3110 Świadczenia społeczne 3 984,00
  Ogółem 7 984,00 4 000,00
  Ogółem zwiększenie wydatków 3.984,00 zł  Data wprowadzenia: 2010-12-13 1505
  Data upublicznienia: 2010-12-13
  Art. czytany: 1355 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna