A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna
» Projekt uchwały - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
» Projekt uchwały - w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
» Projekt uchwały - w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna.
» Projekt uchwały - w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2010R
 • ZARZĄDZENIE Nr 31/2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 lipca 2010 r.

  ZARZĄDZENIE Nr 31/2010

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 lipca 2010 r.

  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
  o awans na stopień nauczyciela mianowanego, ustalenia zasad jej pracy
  oraz wynagrodzenia.


  Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142 poz.1591z późn. zm), art. 9 g ust. 2 oraz art. 91 d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), w związku z wnioskiem nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego zarządzam, co następuje:
  § 1
  Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela - Pani Ewy Głogowskiej zatrudnionej w Zespole Szkół w Goździe, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

  Przewodniczący:
  Mirosław Kopytek – przedstawiciel organu prowadzącego
  Członkowie:
  Marianna Poddębniak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór
  Urszula Wilkosz – dyrektor Zespołu Szkół w Goździe
  Barbara Boś – ekspert z listy MEN,
  Jolanta Kuklińska – ekspert z listy MEN

  § 2
  Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 29 lipca 2010 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Łączna.
  § 3
  Tryb i zasady pracy Komisji Egzaminacyjnej określa § 12- 15 rozporządzenia..

  § 4
  Za przeprowadzenie egzaminu dla każdego eksperta ustala się wynagrodzenie w wysokości 131,70 zł brutto.
  § 5
  Komisja Egzaminacyjna zostaje rozwiązana po podpisaniu protokołu i przekazaniu dokumentacji do organu prowadzącego.

  § 6
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Data wprowadzenia: 2011-01-03 0905
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 960 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna