A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna
» Projekt uchwały - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
» Projekt uchwały - w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
» Projekt uchwały - w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna.
» Projekt uchwały - w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2010R
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2010 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 września 2010 roku

  ZARZĄDZENIE NR 42/2010
  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 28 września 2010 roku


  w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie
  nieruchomości stanowiących własność Gminy Łączna.


  Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, póz. 2108), w związku z art. 28 i art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, póz. 2603 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :
  § 1.
  Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Łączna.

  § 2.
  Powołuję na Przewodniczącego Komisji Przetargowej: Pana Mirosława Kopytka – Sekretarza Gminy Łączna.

  § 3.
  Powołuję Zastępcę Przewodniczącego Komisji Przetargowej: Pana Teodora Nicińskiego – Inspektora ds. budownictwa i ochrony środowiska.
  § 4.
  Powołuje Członków Komisji Przetargowej:
  - Krzysztofa Pastuszka
  - Czesława Mazura

  § 5.
  Komisja zobowiązana jest do właściwego przeprowadzenia przetargu, zgodnie z przepisami Rozdziału 4 'Przetarg pisemny nieograniczony' Rozporządzenia.

  § 6.
  Tracą moc:
  - Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Łączna z dnia 14 listopada 2008roku w sprawie zmian
  w składzie Komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących
  własność Gminy Łączna,
  - Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Łączna z dnia 10 października 2008 roku w sprawie
  powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących
  własność Gminy Łączna.


  § 7.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2011-01-03 0919
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 1013 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna