A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół IX/2019 z sesji Rady Gminy Łączna z dnia 6 czerwca 2019r.
» Protokół Nr VIII/2019 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 maja 2019r.
» INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023
» UCHWAŁA NR IX/45/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 czerwca 2019 r.
» OBWIESZCZENIE Wojewôdzkiej Komisji Wÿborczej z dnia 5 czerwca 2019 r.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2010R
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 9 grudnia 2010 roku

  ZARZĄDZENIE NR 56/2010
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 9 grudnia 2010 roku


  w sprawie inwentaryzacji rocznej.

  Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm. ), stosownie do postanowień instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Łączna stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2006 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2006r. zarządzam, co następuje:  § 1
  1. Przeprowadzić inwentaryzację składników majątkowych w Urzędzie Gminy Łączna wg stanu na dzień
  31 grudnia 2010r.
  2. Czynności spisowe zakończyć do dnia 31 grudnia 2010r.
  3. Zakończenie inwentaryzacji obejmujące rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych winno nastąpić nie później
  niż 15 stycznia 2011r.
  § 2
  Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną - pełniącą jednocześnie funkcję zespołu spisowego
  w następującym składzie:

  1. Anna Kopeć - Przewodniczący
  2. Marian Pierzak - Członek
  3. Renata Jasińska - Członek
  § 3
  Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji i głównego księgowego do przeprowadzenia szkolenia i szczegółowego instruktażu członków komisji, a także osób odpowiedzialnych materialnie oraz pracowników księgowości, o sposobie przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną.
  § 4
  Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia i
  ewidencji oraz przeprowadzenia protokolarnej kasacji wycofanych z użytkowania lub zlikwidowanych fizycznie środków trwałych, narzędzi, odzieży i innych składników majątkowych.

  § 5
  Wyniki inwentaryzacji powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

  § 6
  Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza
  się głównemu księgowemu.

  § 7
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Data wprowadzenia: 2011-01-03 0929
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 1374 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna