A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” - Zadanie1 i Zadanie2
» PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia
» Porządek I sesji Rady Gminy Łączna
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ciągnika rolniczego
» Interpretacja indywidualna w zakresie podatku od nieruchomości dla sieci telekom.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR VI/35/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 31 marca 2011r

  UCHWAŁA NR VI/35/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 31 marca 2011r

  W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
  §1
  W celu inwentaryzacji aktualnego stanu mienia gminnego powołuję się Komisję Inwentaryzacyjną Rady Gminy Łączna w następnym składzie:
  1. Mirosław Nyga - Przewodniczący Komisji
  2. Anna Chudzik - Członek
  3. Monika Pająk - Członek
  4. Jolanta Żaczek - Członek
  §2
  Zadania i kompetencje Komisji są określone w Uchwale Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego
  ( M.P. z 1990 r. Nr 30, poz. 235 ).
  §3
  Traci moc Uchwała Nr XXXV/7/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
  §4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  §5

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


  UZASADNIENIE
  do Uchwały Nr VI/35/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

  Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
  W/w Komisja będzie odpowiedzialna za sporządzenie stanu istniejącego mienia komunalnego, spisy inwentaryzacyjne oraz karty inwentaryzacyjne. Ponadto skompletuje dokumenty stwierdzające prawo do nieruchomości oraz przedstawi Radzie projekty sporządzonych spisów przed wyłożeniem ich do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu na okres 30 dni.


  Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.


  Data wprowadzenia: 2011-05-25 0906
  Data upublicznienia: 2011-05-25
  Art. czytany: 812 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna