A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» ZARZĄDZENIE NR 12 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 marca 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 11 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 11 lutego 2019r.
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE: Młodszy Referent ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Urzędzie Gminy Łączna

  WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

  1. Stanowisko pracy:
  Młodszy Referent ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Urzędzie Gminy Łączna.

  2. Wymagania niezbędne:
  Spełnianie wymagań z art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

  3. Wymagania dodatkowe:
  a) obsługa pakietów MS Office,
  b) umiejętności organizacyjne, kreatywność, obowiązkowość,
  c) preferowany kandydat z:
  - ogólną znajomością spraw i zagadnień prawnych dotyczących zakresu
  obowiązków lub stażem pracy na stanowisku związanym z realizacją podobnych zadań,
  - wykształceniem wyższym – resocjalizacja.

  4. Zakres obowiązków (czynności) na zajmowanym stanowisku:
  1. przeprowadzanie analizy problemów związanych z uzależnieniami oraz sposobów ich rozwiązywania.
  2. prowadzenie spraw związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii tj. m.in. :
   przyjmowanie i załatwianie wniosków o objęcie leczeniem osób uzależnionych od alkoholu.
   sporządzanie programów i harmonogramów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
   koordynowanie realizacji harmonogramów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
   sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
   sporządzanie sprawozdań i analiz finansowo-rzeczowych z wykonania programów i harmonogramów.
  3. prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców miasta w zakresie problematyki uzależnień.
  4. kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie
  o wychowaniu w trzeźwości i przeciw alkoholizmowi,
  5. aktywny udział w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

  5. Warunki pracy:
  a) wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,
  b) miejsce pracy: Urząd Gminy Łączna : Wydział Organizacyjno - Obywatelski,
  c) po umowie na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

  6. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) CV (życiorys),
  c) kserokopie świadectw pracy,
  d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
  e) oryginał kwestionariusza osobowego,
  f) oświadczenie o niekaralności,

  Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. )”.

  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Młodszego Referenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Urzędzie Gminy Łączna” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia 21 stycznia 2013r. do godz. 15.00
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.
  Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
  tel. 041 2548 961 , kom. 691 399 473 ”


  Data wprowadzenia: 2013-01-08 1315
  Data upublicznienia: 2013-01-08
  Art. czytany: 1533 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna