A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r.
» OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 września 2019r.
» OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 września 2019r.
» Perycja w sprawie dojazdów do szkoły - Klonów
» Perycja w sprawie dojazdów do szkoły - Stawik
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2012R
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2012 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 25 czerwca 2012r.

  w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Łączna.

  ZARZĄDZENIE NR 22/2012
  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 25 czerwca 2012r.

  w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Łączna.

  Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz.398) oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


  § 1.
  W REGULAMINIE WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Łączna stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2009 Gminy Łączna z dnia 16 czerwca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1) § 2 ust.7 pkt 9) uzyskuje brzmienie:
  9) „ dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego.”

  2) w § 2 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:
  9. „Dodatek za wieloletnią pracę nie wlicza się do podstawy naliczania:
  1) wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego,
  2) urlopu macierzyńskiego,
  i wypłacany będzie w pełnej wysokości przy wynagrodzeniu za dany miesiąc.”

  3) w § 13 otrzymuje brzmienie:
  1. „Radcy prawnemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie usługi zastępstwa procesowego w wysokości 80% kosztów zastępstwa sądowego zasądzonych na rzecz strony przez niego zastępowanej lub jej przyznanych w ugodzie, postępowaniu polubownym, arbitrażu zagranicznym lub w innym postępowaniu jeśeli koszty te zostały ściągnięte od strony przeciwnej (art. 224 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych).
  2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie wlicza się do podstawy:
  - wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego,
  - dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - nagrody jubileuszowej.”
  § 2
  Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają w mocy.
  § 3.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2013-02-08 1400
  Data upublicznienia: 2013-02-08
  Art. czytany: 779 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna