A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
» Protokół Nr V/2019 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 27 lutego 2019r.
» Przetarg nieograniczony:Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-PrzedszkolnymwKamionkach
» Zarządzenie Nr 67/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Ogłoszenie o konkursie KRUS 'Bezpieczne Gospodarstwo Rolne'
 • Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
 • WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
 • WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

  WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA
  KOMISARZA WYBORCZEGO
  w KIELCACH I
  z dnia 22 listopada 2014 r.

  o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego
  Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy
  (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. )) Komisarz Wyborczy w Kielcach I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.
  Rozdział 1.
  Dane ogólne
  1. Wybory przeprowadzono do 116 rad, z czego:
  1) do 102 rad gmin, z tego:
  a) do 101 rad gmin w gminach niebędących miastami na prawach powiatu,
  b) do 1 rady miasta w mieście na prawach powiatu;
  2) do 13 rad powiatów;
  3) do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
  2. Wybierano łącznie 1893 radnych, z czego:
  1) 1604 radnych rad gmin, z tego:
  a) 1579 radnych w gminach niebędących miastami na prawach powiatu,
  b) 25 radnych w miastach na prawach powiatu;
  2) 259 radnych rad powiatów;
  3) 30 radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
  3. Wybrano łącznie 1893 radnych, z czego:
  1) 1604 radnych rad gmin, z tego:
  a) 1579 radnych w gminach niebędących miastami na prawach powiatu,
  b) 25 radnych w mieście na prawach powiatu;
  2) 259 radnych rad powiatów;
  3) 30 radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
  4. Wybory przeprowadzono w 1639 okręgach wyborczych.
  5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
  6. Głosowanie przeprowadzono w 972 obwodach głosowania.
  7. Głosowania nie przeprowadzono w 27 okręgach wyborczych w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 27 radnych uzyskało mandat bez głosowania.
  Rozdział 2.
  Podział mandatów w radach

  Rada Gminy w Łącznej
  Lp. Komitet wyborczy Liczba mandatów
  1 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie i Rozwój Łączna 2014 7
  2 Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Łączna Nasz Dom 5
  3 Komitet Wyborczy Wyborców Zmiana 1
  4 Komitet Wyborczy Wyborców Strażak 1
  5 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Łączna 1

  Rada Powiatu Skarżyskiego
  Lp. Komitet wyborczy Liczba mandatów
  1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 9
  2 Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość i Rozwój 4
  3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 3
  4 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3

  Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
  Lp. Komitet wyborczy Liczba mandatów
  1 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 17
  2 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 8
  3 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3
  4 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 2  Rozdział 3.
  Wybrani radni

  Rada Gminy w Łącznej
  Lp. Nr okręgu Nazwisko i imiona Komitet wyborczy Liczba głosów
  1 1 BARAŃSKI Ireneusz Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie i Rozwój Łączna 2014 76
  2 2 ODRZYWOLSKA Malwina Anna Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Łączna Nasz Dom 140
  3 3 CZERWIŃSKI Tomasz Zbigniew Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Łączna Nasz Dom 45
  4 4 NYGA Mirosław Bogdan Komitet Wyborczy Wyborców Zmiana 148
  5 5 WISOWATY Andrzej Stanisław Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie i Rozwój Łączna 2014 172
  6 6 ŚLIWA Jacek Stanisław Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Łączna Nasz Dom 94
  7 7 ŻACZEK Jolanta Monika Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie i Rozwój Łączna 2014 74
  8 8 KAŁUZIŃSKI Paweł Grzegorz Komitet Wyborczy Wyborców Strażak 50
  9 9 LITWIŃSKI Sławomir Stanisław Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Łączna 134
  10 10 OSMAN Artur Kazimierz Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Łączna Nasz Dom 120
  11 11 CHABA Edward Jan Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie i Rozwój Łączna 2014 111
  12 12 SIEWIERSKA Marta Katarzyna Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie i Rozwój Łączna 2014 135
  13 13 JANUCHTA Jacek Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie i Rozwój Łączna 2014 78
  14 14 BOROWIEC Czesław Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Łączna Nasz Dom 132
  15 15 PAJĄK Monika Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie i Rozwój Łączna 2014 113

  Rada Powiatu Skarżyskiego
  Lp. Nr okręgu Nazwisko i imiona Komitet wyborczy Liczba głosów
  1 1 BĘTKOWSKA Bożena Maria Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 603
  2 1 KOŁODZIEJ Janusz Lucjan Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 226
  3 1 KWIATKOWSKA Małgorzata Monika Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość i Rozwój 611
  4 1 WOJCIESZEK Roman Jarosław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 989
  5 1 JEŻYK Jacek Tadeusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 336
  6 1 MIANOWSKA Monika Maria Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 211
  7 2 BILSKA Katarzyna Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 501
  8 2 GAJDA Jan Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 640
  9 2 KRÖNIG Konrad Bolesław Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość i Rozwój 795
  10 2 MAŁKUS Grzegorz Kazimierz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 670
  11 2 BILSKA Renata Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 740
  12 2 BĘTKOWSKI Bartosz Andrzej Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 334
  13 3 BANACZEK Danuta Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość i Rozwój 836
  14 3 BĄK Mieczysław Piotr Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 985
  15 3 LEŻAŃSKA Anna Jadwiga Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 874
  16 3 ŻMIJEWSKI Jerzy Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 733
  17 3 LIGOWSKI Krzysztof Kazimierz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 762
  18 3 BŁACH Cezary Tomasz Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość i Rozwój 579
  19 3 WIATR Paweł Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 910

  Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
  Lp. Nr okręgu Nazwisko i imiona Komitet wyborczy Liczba głosów
  1 1 KOTOWSKI Kazimierz Jerzy Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 16561
  2 1 GRABOWSKI Izydor Bronisław Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 7040
  3 1 BORZĘCKI Wojciech Tomasz Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 4925
  4 1 BĄK Arkadiusz Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 4115
  5 1 SWAJDA Andrzej Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 4031
  6 1 KRYJ Andrzej Michał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 7937
  7 1 STRZAŁA Marek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2489
  8 1 SZAGINIAN Grigor Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 4922
  9 2 STĘPIEŃ Wiesław Zbigniew Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 5869
  10 2 NAPIERAŁA Beata Jolanta Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 4771
  11 2 PRUŚ Andrzej Piotr Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 6629
  12 2 WRONA Waldemar Krzysztof Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5418
  13 2 MAĆKOWIAK Jan Sławomir Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 5607
  14 2 MARCZEWSKI Sławomir Szczepan Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 3203
  15 3 ŻOŁĄDEK Piotr Bogusław Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 13413
  16 3 GAŁUSZKA Grzegorz Andrzej Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 6902
  17 3 STANIOCH Małgorzata Maria Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 5894
  18 3 JARUBAS Krystian Stefan Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 5305
  19 3 KOZA Janusz Adam Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 14639
  20 3 LATOSIŃSKI Bogdan Jan Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5304
  21 3 GĘBSKI Mieczysław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3901
  22 3 ŚWIERCZ Grzegorz Maciej Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 7879
  23 3 MILCARZ Henryk Mieczysław Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 8917
  24 4 JARUBAS Adam Sebastian Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 37871
  25 4 DZIUBEK Grzegorz Artur Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 7951
  26 4 SAS Mieczysław Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 5865
  27 4 KOWALCZYK Tadeusz Józef Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 4846
  28 4 WAWRZYŁA Leszek Jarosław Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 3223
  29 4 WYPYCH Bogusława Bożena Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 3015
  30 4 DORYWALSKI Bartłomiej Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 6032  Komisarz Wyborczy
  w Kielcach I

  /-/ Bożena Fabrycy  Data wprowadzenia: 2014-12-01 1007
  Data upublicznienia: 2014-12-01
  Art. czytany: 1498 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna