A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksowa wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna”.
» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Zapytanie ofertowe: Na wykonanie drewnianej altany koncertowej (amfiteatru) o wymiarach 4,5 x 7m z podłożem z kostki betonowej wraz z wyposażeniem w ławki zewnętrzne
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 3 marca 2015 r.

  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości

  UCHWAŁA NR V/27/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 3 marca 2015 r.
  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r,o samorządzie gminnym (t.j.
  Dz .U. z 2013r.poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia
  1991r.o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 poz.849z późn.zm.) Rada Gminy
  Łącznauchwala, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr 32/VIII/2007 z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zwolnień
  w podatku od nieruchomości w § 1 dodaje się ust. 3 o treści:
  „3. grunty ,budynki lub ich części ,budowle wykorzystywane na działalność statutową
  polegającą na wykonaniu zadań w zakresie ochotniczej ochrony przeciwpożarowej
  ,realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.o ochronie
  przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 178,poz.1380 z późniejszymi zmianami)”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna .
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego ,z mocą obowiązującą od 01.01.2015r.
  Przewodnicząca Rady
  GminyŁączna
  Monika Pająk
  Id: 75B8BFA3-3E64-4EF0-97BE-889DF2DF27D6. Podpisany Strona 1
  UZASADNIENIE
  Poprzednia uchwała nie normowała zwolnień w podatku od nieruchomości dotyczącej
  działalności statutowej polegającej na wykonywaniu zadań w zakresie ochotniczej
  ochrony przeciwpożarowej.
  Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków OSP jest uzasadnione
  faktem, że środki OSP są wykorzystywane na cele służące zaspokajaniu potrzeb
  zbiorowych wspólnoty gminnej i byłoby niezasadne uszczuplenie ich na dodatkowe
  obciążenia podatkiem od nieruchomości.
  Id: 75B8BFA3-3E64-4EF0-97BE-889DF2DF27D6. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2015-03-24 1159
  Data upublicznienia: 2015-03-24
  Art. czytany: 700 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna