A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 5 MPZP Gminy Łączna
» Wynik naboru partnera
» ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019 r.
» ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019 r.
» OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR XII/56/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 września 2015 r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  UCHWAŁA NR XII/56/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 września 2015 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów,
  oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),
  art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy
  z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
  prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. poz. 1172 z późn. zm.) – Rada Gminy Łączna
  uchwala, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr V/24/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie
  poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości
  wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza
  się zmianę:
  1. W §2. ust. 5 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie:
  „5) Klonów - Bogdan Biela, zam. Klonów”.
  § 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk
  Id: DF014496-B123-4895-903D-60D6AEADE048. Podpisany Strona 1
  UZASADNIENIE
  Zmiana uchwały nr V/24/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie
  poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości
  wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje
  zmianę osób wyznaczonych do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Zmiana jest spowodowana przeprowadzonymi wyborami nowego inkasenta w sołectwie
  Klonów.
  Mając na względzie powyższe powzięcie uchwały jest zasadne.
  Id:


  Data wprowadzenia: 2015-11-17 1452
  Data upublicznienia: 2015-11-17
  Art. czytany: 436 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna