(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr IV/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2024r.
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Wójt Gminy Wojciech Fąfara
» Badanie wody z ujęcia Zalezianka z dnia 09.07.24r.
» Badanie wody z ujęcia Czerwona Górka z dnia 09.07.24r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2021
 • UCHWAŁA NR XXVIII/156/2021 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 31 maja 2021 r.

  dotycząca zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu

  UCHWAŁA NR XXVIII/156/2021
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 31 maja 2021 r.

  dotycząca zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 z póź.zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 18 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z późn.zm.)

  § 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/134/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 29 października 2020r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 14 ust. 6 zd. 2, otrzymuje brzmienie:,,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych w nim osób.”

  2. Zapis § 14 ust. 7 – skreśla się.

  § 2. Pozostałe zapisy uchwały i załącznika do uchwały pozostają bez zmian.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  Przewodnicząca Rady
  Gminy
  Monika Pająk

  UZASADNIENIE

  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli pismem z dnia: 18.03.2021r. Znak: PNK.I.4130.28.2021 skierowanym do Przewodniczącego Rady Gminy Łączna, wskazał, iż uchwała Nr XXIV/134/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 29.10.2020r w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej została podjęta z naruszeniem prawa. Treść § 14 ust. 6 zd. 2 statutu stanowiącego załącznik do przedmiotowej uchwały narusza art. 3 Kodeksu pracy zgodnie z którym pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała
  osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

  W w/w piśmie powołano się m.in. na postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 29 stycznia 2014r., I PK 231/13 cyt: „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , jako jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników, jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 KP również wobec kierownika ośrodka, choćby kompetencja jego zatrudnienia i zwalniania należała do organu gminy”.
  W związku z powyższym, wynika, że pracodawcą jest jednostka organizacyjna gminy, a nie kierownik tej jednostki, jak wadliwie wskazano w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.
  Powołując się na pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Nadzoru i Kontroli zachodzi konieczność podjęcia uchwały Rady Gminy Łączna dotyczącej zmian w uchwale w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.


  Data wprowadzenia: 2021-06-07 0923
  Data upublicznienia: 2021-06-07
  Art. czytany: 1353 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  Rejestr zmian:
  2021-06-07
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mirosław Kopytek
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna