Ogłoszenie Wójta Gminy Łączna

2016-03-01 1456
Art. czytany: 3158 razy

Łączna, dn. 29 lutego 2016r.OgłoszenieWójt Gminy Łączna informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez zorganizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w 2016 roku.

W postępowaniu konkursowym ustalono:

- ofert szt. 1 – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Łączna (38,50 pkt)


Z uwagi na powyższe umowę na realizację w/w zadań Gmina Łączna
podpisze z Towarzystwem przyjaciół Dzieci O/Łączna przyznając dotację
w wysokości 10 tys. zł


Wójt Gminy Łączna
/-/ Romuald Kowaliński