Ogłoszenie Wójta Gminy Łączna

2016-03-01 1457
Art. czytany: 4233 razy

Łączna, dn. 29 lutego 2016r.
OgłoszenieWójt Gminy Łączna informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w 2016 roku.

W postępowaniu konkursowym ustalono:

- w konkursie na realizacje zadania publicznego :
„organizację zajęć, treningów, i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna oraz organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym”
(ofert szt.1): Uczniowsko - Ludowy Klub Sportowy Łączna ( 38,25 pkt)


Z uwagi na powyższe umowę na realizację w/w zadań Gmina Łączna podpisze z Uczniowsko- Ludowym Klubem Sportowym Łączna przyznając dotację w wysokości 35 tys. zł.Wójt Gminy Łączna
/-/ Romuald Kowaliński