Uchwala Nr XVIII/89/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2016 roku

2016-05-11 1150
Art. czytany: 2114 razy

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2016-2025

Tekst uchwały w załączniku.