FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do „Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych”

2016-06-23 0848
Art. czytany: 2277 razy

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
do „Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych”


Uwagi do „Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych” należy zgłaszać na załączonym formularzu.

Wypełniony formularz można przesłać mailowo na adres [email protected] lub dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy w Łącznej.

Termin zgłaszania uwag do 08.07.2016r.