Zaproszenie na konsultacje dot. Programu Rewitalizacji Gminy Łączna

2016-07-06 1434
Art. czytany: 3187 razy

Program Rewitalizacji dla Gminy Łączna na lata 2016-2023 jest opracowywany
w ramach projektu dofinansowanego w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Urząd Gminy w Łącznej zaprasza na konsultacje dot. Programu Rewitalizacji
Gminy Łączna.
Celem rewitalizacji jest podniesienie szans na rozwój lokalny, rozwiązanie
przynajmniej części problemów np. w sferze społecznej, gospodarczej,
przestrzenno-funkcjonalnej.
Konieczne do tego jest zaangażowanie w opracowanie dokumentu
szczególnie tych osób, które mają największą wiedzę na temat problemów
i potrzeb występujących na konkretnych obszarach gminy. Do prac nad
dokumentem zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych, którzy
poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych pomogą nam sprawić,
by dokument jak najlepiej odpowiadał potrzebom lokalnej społeczności.
Harmonogram spotkań z mieszkańcami
Data Godzina Sołectwa Miejsce
15.07.2016
Piątek
17:30 Łączna, Osełków Świetlica wiejska w Łącznej
15.07.2016
Piątek
19:00 Kamionki, Czerwona
Górka,
Podzagnańszcze,
Podłazie
Gminna Biblioteka Publiczna
w Łącznej
22.07.2016
Piątek
17:30 Zalezianka, Występa Szkoła Podstawowa
w Zaleziance
22.07.2016
Piątek
19:00 Gózd, Jęgrzna Szkoła Podstawowa
w Goździe
29.07.2016
Piątek
17:30 Zagórze, Zaskale Budynek dawnej szkoły
w Zagórzu
29.07.2016
Piątek
19:00 Klonów Budynek dawnej szkoły
w Klonowie