UCHWAŁA NR XXII/108/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016 r.

2016-08-05 1434
Art. czytany: 2753 razy

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna

Tekst uchwały w załączniku...