Konsultacje Społeczne Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023 z dnia 15.07.2016r.

2016-08-12 1422
Art. czytany: 2128 razy

W dniu 15.07.2016r. w świetlicy wiejskiej w Łącznej o godz. 17.30 odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Łączna.
Spotkanie rozpoczęła Radna Jolanta Żaczek, przywitała przybyłych gości:Wójta Gminy p. Romualda Kowalińskiego, Przewodniczącą Rady Gminy p.Monikę Pająk, Radnego p. Pawła Kałuzińskiego, przedstawicieli firmy opracowującej program rewitalizacji p. Rafała Graczkowskiego i p. Agatę Czupryńską, Sołtysa Osełkowa p. Bożenę Wisowatą, Sołtysa Łącznej p. Michała Piwowara, kierownika Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Krzysztofa Pastuszkę oraz przybyłych mieszkańców.
Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy. Przekazał wstępne informacje o programie rewitalizacyjnym, zapoznał w skrócie z odnawialnymi źródłami energii. Następnie p.Graczkowski omówił temat rewitalizacji i przedstawił prezentację multimedialną. Mieszkańcy dyskutowali o możliwościach, zagrożeniach i planach dla naszej gminy oraz dla sołect Osełków i Łączna.

Propozycje mieszkańców:
- grupa rekonstrukcyjna wybranego wydarzenia historycznego,
- sala wystawowa z dinozaurami,
- zagospodarowanie terenu i poprawa infrastruktury oraz dróg dojazdowych do zalewu na Jaślach,
- muszla koncertowa przy Bibliotece,
- mały 'Bałtów' w Łącznej.
- plac zabaw dla dzieci i miejsce spotkań dla mieszkańców Osełkowa.
Na zakończenie spotkania p. Rafał Graczkowski rozdał zebranym ankiety oraz wzory fiszki przedsięwzięcia rewitalizacyjnego celem wypełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy.

W tym samym dniu o godzinie 19.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się drugie spotkanie z mieszkańcami. Zebranie otworzył Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji p.Edmund Wykrota. Przywitał gości: Radnych: p.Andrzeja Wisowatego, p.Sławomira Litwińskiego, p.Ireneusza Barańskiego, sołtysów: p.Mirosława Milcarza, p.Joannę Flasińską, Dyrektor Gminnej Biblioteki p.Magdalenę Kowalik, przedstawicieli firmy opracowującej program p.Rafała Graczkowskiego i p.Agate Czuprynską oraz Kierownika Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p.Krzysztofa Pastuszkę.
Pan Graczkowski przedstawił prezentację multimedialną.

Mieszkańcy Kamionek, Czerwonej Górki, Podzagnańszcza i Podłazia przedstawili swoje propozycje:
- chodnik do cmentarza,
- świetliki na cmentarzu,
- oświetlenie kościoła,
- miniamfiteatr przy Bibliotece,
- zagospodarowanie działki gminnej na Podłaziu ( plac zabaw )
- poprawa bezpieczeństwa przy drodze na Podzagnańszczu,
- droga przy kafejce,
- chodnik przy drodze do biblioteki,
- oświetlenie drogi obok cmentarza,
- ławeczki i plac zabaw przy kompleksie oświatowym,
- siłownia zewnętrzna,
- uporządkowanie architektoniczne terenu na byłym boisku,
- zalew w Jaślach.
Kolejne spotkanie:
22.07. godz.1730 ( Zalezianka, Występa) szkoła podstawowa w Zaleziance
22.07. godz. 1900 (Gózd, Jęgrzna) szkoła podstawowa w Goździe