Konsultacje Społeczne Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023 z dnia 22.07.2016r.

2016-08-12 1423
Art. czytany: 2153 razy

W dniu 22 lipca o godz.17.30 w Szkole Podstawowej w Zaleziance odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami w sprawie konsultacji Programu Rewitalizacji Gminy Łączna. W spotkaniu uczestniczyli: koordynator programu p.Rafał Graczkowski, p. Agnieszka Zagnińska, Radny Edward Chaba i Czesław Borowiec,sołtys Grzegorz Bracha, pracownik Urzędu Gminy p.Marcin Moćko oraz mieszkańcy Występy i Zalezianki. Pan Rafał Graczkowski przedstawił pojęcie i zakres rewitalizacji.
Po prezentacji mieszkańcy przedstawili swoje propozycje ujęcia w Programie:
- budowa świetlicy wiejskiej,
- miejsce spotkań dla mieszkańców,
- budowa infrastruktury drogowej,
- renowacja miejsc pamięci.

W tym samym dniu o godz 19.00 w Szkole Podstawowej w Goździe odbyło się następne spotkanie dotyczące rewitalizacji, tym razem z mieszkańcami Gozdu i Jęgrznej. Na spotkanie przybyli: p. Rafał Graczkowski, p. Agnieszka Zagnińska, Radni - p.Malwina Odrzywolska, p.Tomasz Czerwiński, p.Mirosław Nyga, Sołtysi - p.Halina Starz, p.Aneta Wiśniewska, pracownik Urzędu Gminy p. Marcin Moćko oraz mieszkańcy. Koordynator programu p.Graczkowski przedstawił wszystkim tematykę rewitalizacji po czym mieszkańcy przedstawili własne propozycje:
- zagospodarowanie działki gminnej na Jęgrznej dla mieszkańców,
- zrobić na działce gminnej w Goździe plac zabaw i miejsce na grilla,
- zamontować siłownię zewnętrzną,
- zająć się cmentarzem epidemiologicznym w Jęgrznej,
- połączenie 4 historycznych szlaków turystycznych trzech sołectw (ogrodzenie terenu, pole biwakowe, tarasy widokowe),
- uporządkowanie tablic turystycznych,
- odtworzenie traktu królewskiego,
- odtworzenie osady straży leśnej,
- ścieżka dydaktyczna klubu 4H,
- utworzenie nowego szlaku turystycznego na starej stacji kolejowej,
- rodzinny szlak rowerowy,
- oznakować szlak Jodła,
- zbiornik na Jaślach,
- dowóz dzieci na basen,
- utworzenie skateparku dla młodzieży,
- miejsce dla mieszkańców i dzieci Jęgrzna - Zajamnie,
- objęcie programem zaplecza szkół( boiska szkolne, wyposażenie pracowni),
- wyznaczyć punkty widokowe Zajamnie - Występa.