UCHWAŁA Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 listopada 2016r.

2016-11-29 1409
Art. czytany: 3292 razy

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.

Treść uchwały w załączniku