Zapraszamy do zapoznania się z Programem Rewitalizacji

2016-12-08 1411
Art. czytany: 2864 razy

Zapraszamy do zapoznania się z Programem Rewitalizacji

Zapraszamy do zapoznania się z „Programem Rewitalizacji dla Gminy Łączna na lata 2016-2023”.
W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgłaszanie wg załączonego formularza do dnia 21 grudnia 2016r.

Uwagi można składać:
Drogą korespondencyjną lub osobiście na adres:
Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60, 26–140 Łączna
lub przesyłać e-mailem Anna Kopeć - Urząd Gminy w Łącznej na adres: [email protected] i/lub pana Rafała Graczkowskiego – firma GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. e-mail: [email protected]

Czas trwania konsultacji w ramach tego etapu: 08.12.2016 – 21.12.2016r.

Wzór formularza uwag