Uchwała Nr 86/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dn.22 listopada 2016r.

2017-01-11 1359
Art. czytany: 2622 razy

Treść uchwały w załączniku.