UCHWAŁA NR XXXI/155/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna

2017-06-05 0921
Art. czytany: 1779 razy

Treść uchwały w załączniku.