Uchwała Nr XXXI/157/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2017 - 2025

2017-06-05 0936
Art. czytany: 1965 razy

Treść uchwały w załączniku.