UCHWAŁA Nr XXXI/159/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna

2017-06-05 0944
Art. czytany: 1949 razy

Treść uchwały w załączniku.