Uchwała Nr 215/2017 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 sierpnia 2017r.

2017-10-12 0924
Art. czytany: 2472 razy

Treść uchwały w załączniku.