Uchwała Nr XXXIX/186/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 roku : w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2017-2025

2018-01-15 1046
Art. czytany: 2063 razy

Treść uchwały w załączniku.