Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.

2018-11-06 1125
Art. czytany: 1751 razy

Treść w załączniku.