Udostępnienie spisu wyborców

2019-05-06 0929
Art. czytany: 3165 razy

Informacja

Wójta Gminy Łączna
z dnia 6 maja 2019r.

o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępnienia w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019r.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz.754 ze zm. ) zawiadamiam wyborców o sporządzeniu spisu wyborców w Gminie Łączna w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019r.
Spis wyborców udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Łączna, pokój nr 3, budynek nr 2, codziennie w godzinach pracy Urzędu.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie.
Wzór wniosku o udostępnienia spisu stanowi załącznik do informacji.
Udostępnienie do wglądu spisu, polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie ( w tym również z powodu skreślenia ze spisu ), albo, że dane wpisane we wniosku różnią się do danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja potwierdzana jest na piśmie .