Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2019

2019-11-19 0928
Art. czytany: 2285 razy

Sprawozdanie w załączniku.