OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna

2019-12-13 1434
Art. czytany: 1560 razy


OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510271978-N-2019
Data: 12/12/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Łączna, Krajowy numer identyfikacyjny 29101018000000, ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 25 48 960, e-mail [email protected], faks 41 25 48 977.
Adres strony internetowej (url): www.uglaczna.bip.doc.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Bank Spółdzielczy w Iłży, ul. Rynek 1, 27-100 Iłża