UCHWAŁA NR XV/80/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 18 grudnia 2019 r.

2019-12-24 0900
Art. czytany: 2413 razy

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łączna

Treść uchwały w załączniku.